Envilope Team

Envilope is a company that sees nature as a key partner for environmentally friendly buildings.

Absorbed rainwater is source of life and joy from it. We transform baked surfaces into areas which can retain water and release it into underground storage.

Flora and plans attract insects’ pollinators and help us to cool down building during hot days, extend the life of roof and saves energy.

Solar radiation is the most accessible source of clean energy, that is why we support and install solar panels (fotovoltaické elektrárny) on roof. And during winter house is warmed by sun through the windows.

The breeze in the street brings freshness and cooling. Elsewhere, wind farms also generate electricity for us.

But we do not need to benefit only from primary sources, where we can turn waste into new source. Recycling can start with rubble, plastic, textile and water!

8 zásad Envilope

 1. Klimatická odolnost a šetrnost:

  Vyvíjíme řešení pro stavbu budov, které jsou odolné vůči klimatickým změnám a jsou šetrné k životnímu prostředí.

 2. Odpovědnost k životnímu prostředí:

  Preferujeme dodavatele, kteří jsou maximálně odpovědní vůči životnímu prostředí.
  Vybíráme ověřené a ekologicky šetrné řešení.

 3. Lokální a kontinentální dodavatelé:

  Zaměřujeme se na dodavatele kontinentální úrovně, a to především na ty české. Minimalizujeme tak dopad na životní prostředí spojený s dopravou.

 4. Recyklace:

  Aktivně vyhledáváme spolupráce s dodavateli, kteří uplatňují principy oběhového hospodářství.
  Podporujeme recyklaci a znovupoužití materiálů.

 5. Minimální zatížení životního prostředí:

  Staráme se o to, aby provoz a chod firmy minimálně dopadal na životní prostředí.

 6. Podpora klientů:

  Podporu poskytujeme našim partnerům již od fáze plánování a pomáháme jim vybrat optimální finální koncept. Zohledňujeme v něm dopad na vnější prostředí a potenciál pasivních úspor.

 7. Transparentnost a plánování:

  Zajistíme, aby investoři předem znali dopad objektu na vnější prostředí a současně rozpoznali potenciál pasivních úspor.

 8. Spolupráce a komunikace:

  S dodavateli a partnery udržujeme otevřenou komunikaci, abychom dosahovali společných cílů.