Služby atelieru Envilope

  • Vývoj vegetačních konstrukcí.
  • Výpočet zatížení a retenčních schopností navržených skladeb.
  • Vzdělávání projektové a realizační podpory.
  • Navrhování individuálních skladeb pro specifické konstrukce.
  • Kontrola kvality a odborná školení realizačních partnerů.
  • Výběr a testování doplňkového sortimentu pro Urban a Vertikal.
  • Datové modelování vlivu stavby na okolí externím partnerem.
  • Architektonické studie sadových úprav dodávané externím partnerem.

Společnost Envilope staví svá systémová řešení na zkušenostech a datech pocházejících z dlouhodobého testování produktů pro vegetační konstrukce. Spolupráce s VUT FAST Brno funkčně propojila oblasti stavební fyziky a botaniky. Zákazníci a obchodní partneři společnosti Envilope se proto mohou spolehnout na kvalitu produktů i služby za kterými stojí tým profesionálů.

Jak vybíráme produkty pro zelené střechy?

Vegetační skladby Envilope jsou založeny na schopnosti efektivně zadržet maximální množství dešťové vody při minimálním zatížení konstrukce a optimálních podmínkách pro růst pěstované vegetace. Výrobky přímo navazují na aktuální trendy stavebních postupů v oblasti realizace střešních konstrukcí a plášťů. Udržitelnost, houževnatost a lokální aspekt jsou stěžejní kritéria dodávaných technických částí skladeb Envilope.

Kdo vypracuje projektové řešení?

Architektům a projektantům poskytujeme vzdělávací materiály i bezplatnou projekční podporu. Je tedy na vás, zda nám pošlete jen zadání, na základě kterého tým podpory Envilope připraví zdarma projekt a rozpočet nebo sáhnete po Envibooku a projekt ponecháte ve svých rukou.

Kdo dodává a realizuje systémy Envilope?

Realizačními partnery jsou proškolené střechařské a stavební firmy. V rámci jednoho zhotovitele je tak zajištěna dodávka stavební i botanické části. Envilope jako jediná firma na českém trhu, specializovaná na vegetační konstrukce, dodává zákazníkům současně: ověřený lokální produkt, obchodně-technickou podporu, školení realizačních partnerů i servis realizovaných střech.

Kdo plánuje údržbu vegetačních konstrukcí?

Udržitelnost vegetačních konstrukcí navržených společností Envilope staví kromě použití recyklovaných a lokálních surovin také na minimu spotřeby pro růst a údržbu. To ale neznamená, že navazující péči lze zcela eliminovat. Plán údržby je součástí dokumentace, kterou vypracuje projekční tým podpory Envilope.