Envilope – partner do udržitelné budoucnosti

Envilope mění pravidla hry v udržitelných řešeních. Od zelených střech, které jsou nejen stylové, ale také šetrné k planetě, přes inovativní retence vody až po komunitní energetiku. Neřešíme jen samotné produkty a stavební materiály, ale vytváříme pro vás komplexní udržitelnou budoucnost.

Fascinuje nás výzkum a vývoj v environmentální oblasti a spolupracujeme s akademickým sektorem – FAST VUT a FEKT VUT. Proto pro vás dokážeme vytvořit godpovědné, funkční a v mnoha ohledech revoluční možnosti.

Můžete od nás očekávat kompletní plán instalace, materiály a systémy, které jsou technicky dokonalé, ekologicky šetrné a vhodné pro naše lokální klima. Řekneme vám, jak na navazující údržbu a pomůžeme také se získáním dotací.

Aktuálně

Reference

„Fotovoltaické panely a napojení do systému WATEE mi výrazně usnadnily práci v oblasti rozúčtování spotřeby energií po celém domě, přinesly také dodatečné úspory a umožnily mi mít neustálý přehled o toku elektřiny v celém domě, což je pro mě klíčové.“

— majitel bytového domu, Praha 5, Smíchov

„Řešení, které v Envilope navrhli, fungují a navíc umožňují díky WATEE softwaru řídit tok elektřiny a majitelé bytů resp. parkovacích míst tak dosahují úspor energie. Při takových projektech je pro nás rozhodující nejen řešení přesně podle našich potřeb, ale také vzdálená podpora, kterou nám Envilope naplno poskytla.“

— developer projektu Byty na návsi

„Vždycky jsem si přál mít domov, který by byl energeticky nezávislý a s Envilope se mi to podařilo. Navíc, díky systému na řízení energie mám vše pod kontrolou přímo v mobilní aplikaci, což je nesmírně pohodlné.“

— majitel rodinného domu v Novém Malíně

„Nejsme závislí na elektřině ze sítě, FVE v 99 % vystačí na pokrytí všech spotřebičů v domácnosti po celý den. Pokud někdy nevystačí, aplikace WATEE dokáže koupit elektřinu ze sítě ve chvíli, kdy je nejlevnější, takže stále vychází výhodně. Navíc, díky možnosti prodeje na spotovém trhu, se mi už párkrát podařilo dosáhnout velmi zajímavých finančních výnosů.“

— majitel rodinného domu v Ostopovicích

ENVIBOOK

Stáhněte si Envibook.
Soubor komplexních řešení biosolárních střech, fotovoltaických elektráren, zelených střech i komunitní energetiky.

Envibook

Nejčastější dotazy

U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů, je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4–12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy. Polointenzivní skladba (12–30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu >30 cm označujeme jako intenzivní střechu. Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace a již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.

Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)

Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

Správně navržená extenzivní střecha zálivku nevyžaduje. Přesněji, umělá zálivka je u stabilizované vegetace nežádoucí.

Bohužel u fasád zatím neexistuje plnohodnotné extenzivní řešení, které by nevyžadovalo žádnou zálivku. Během letních veder je nutná zálivka alespoň 1x během čtrnácti dnů.

Zelené stěny v interiéru můžou mít automatické i manuální zalévání. Automat čerpá ze zásobníku, kdežto při manuální zálivce je konstrukčně ošetřen kaskádový rozvod vody z horních do spodních řad.

Ne. Zelená střecha se mění stejně jako rostliny v přírodě. Například v obdobích sucha některé suchomilné rostliny zcela promění svoji barvu do oranžova až červena a po příchodu dešťů se opět zabarví do sytě zeleného odstínu. Odborníci v oboru kombinují na biodiverzních střechách druhy rostlin tak, aby se vzájemně barevně doplňovaly a střecha plnila svoji estetickou funkci v průběhu celého roku co nejlépe.

U každé z variant naleznete hodnotu maximálního zatížení i například doporučenou maximální dobu stání vozidla. Obecně je nosnost velmi podobná pro všechny typy. Čím je plocha zelenější, tím více času potřebuje během dne pro svou regeneraci.
K tomu používáme aplikaci WATTEE, která řídí spotřebu a výrobu elektřiny. Díky nákupu na spotovém trhu dokáže WATTEE maximalizovat zisk z výroby fotovoltaické elektrárny. Vyrobenou elektřinu v průběhu dne vhodně prodává a nakupuje, spotřebu budovy přesouvá do časových slotů, kdy je to finančně nejvýhodnější.
Instalace fotovoltaické elektrárny a zelené střechy je určitě vhodná vzhledem k tomu, že zelená střecha zabraňuje přehřívání střechy a tím pozitivně obviňuje výkon FV panelů, které by na standardní střeše mohly mít při přehřátí menší účinnost.

Napište nám, s čím potřebujete poradit

Raději telefonujete? Ozvěte se nám na +420 727 800 727.
Některé věci pro návrh řešení budeme nejspíš potřebovat do e-mailu, ale alespoň vás navedeme.

Projekt realizován za podpory Evropské unie