Envilope-Team

Wir sind ein Unternehmen, das die Natur als einen wichtigen Partner für umweltfreundliches Bauen wahrnimmt.

Eingesickertes Regenwasser ist eine Quelle des Lebens und der Freude daran. Wir verwandeln die Oberflächen in Flächen, die das Wasser zurückhalten und es kontinuierlich in die unterirdischen Reservoirs einsickern lassen.

Die Pflanzen beherbergen Insektenbestäuber und helfen uns, Gebäude an Sommertagen zu kühlen, die Lebensdauer des Daches zu verlängern und Energie zu sparen.

Sonnenstrahlung ist die kostengünstigste Quelle sauberer Energie, deshalb planen und installieren wir auch Photovoltaik-Anlagen auf Dächern. Im Winter wärmt die Sonne unsere Bauten durch die Fenster.

Die Brise auf den Straßen ist eine Quelle der Frische und Abkühlung. An anderen Stellen ist diese auch eine Stromquelle aus Windkraftanlagen.

Wir brauchen keinen primären Rohstoff dort gewinnen, wo wir den Abfall in eine neue Quelle umwandeln können. Wir können Schutt, Kunststoffe, Textilien, aber auch Wasser recyceln!

8 zásad Envilope

 1. Klimatická odolnost a šetrnost:

  Vyvíjíme řešení pro stavbu budov, které jsou odolné vůči klimatickým změnám a jsou šetrné k životnímu prostředí.

 2. Odpovědnost k životnímu prostředí:

  Preferujeme dodavatele, kteří jsou maximálně odpovědní vůči životnímu prostředí.
  Vybíráme ověřené a ekologicky šetrné řešení.

 3. Lokální a kontinentální dodavatelé:

  Zaměřujeme se na dodavatele kontinentální úrovně, a to především na ty české. Minimalizujeme tak dopad na životní prostředí spojený s dopravou.

 4. Recyklace:

  Aktivně vyhledáváme spolupráce s dodavateli, kteří uplatňují principy oběhového hospodářství.
  Podporujeme recyklaci a znovupoužití materiálů.

 5. Minimální zatížení životního prostředí:

  Staráme se o to, aby provoz a chod firmy minimálně dopadal na životní prostředí.

 6. Podpora klientů:

  Podporu poskytujeme našim partnerům již od fáze plánování a pomáháme jim vybrat optimální finální koncept. Zohledňujeme v něm dopad na vnější prostředí a potenciál pasivních úspor.

 7. Transparentnost a plánování:

  Zajistíme, aby investoři předem znali dopad objektu na vnější prostředí a současně rozpoznali potenciál pasivních úspor.

 8. Spolupráce a komunikace:

  S dodavateli a partnery udržujeme otevřenou komunikaci, abychom dosahovali společných cílů.