Envilope
Energy system

FVE

Fotovoltaika je přeměna slunečního záření na elektřinu.

 • Výroba energie bez emisí
 • Při provozu FVE nevzniká žádný odpad
 • Slunce je největší obnovitelný zdroj energie
 • Energetická nezávislost
 • Snížení účtů za elektřinu
 • Zaručená návratnost investice

Slunce je největší obnovitelný zdroj energie, kterou fotovoltaické panely přeměňují na elektřinu bez emisí a skleníkových plynů.

 • Střechy velkých i malých budov
 • Pozemní plochy, pole, prostory mezi výrobními halami
 • Napojení na systém WATTEE
 • Kompatibilní se zelenými střechami
 • Rozsáhlé dotační programy
 • Chytré udržitelné řešení

Benötigen Sie eine Beratung?
Hinterlassen Sie uns eine E-Mail
und wir werden Sie kontaktieren.