Tým Envilope

Jsme společnost, která vnímá přírodu jako klíčového partnera pro šetrné stavitelství.

Vsakovaná dešťová voda je zdrojem života a radosti z něj. Proměňujeme zapečené povrchy v plochy, které vodu zadržují a plynule ji vsakují do podzemní zásobárny.

Rostliny jsou domovem hmyzích opylovačů a nám pomáhají ochlazovat budovy v letních dnech, prodlužovat životnost střechy a šetřit energie.

Sluneční záření je nejdostupnějším zdrojem čisté energie, proto navrhujeme a instalujeme na střechy i fotovoltaické elektrárny. V zimě slunce ohřívá naše stavby skrze okna.

Výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů zefektivníme připojením do systému ENVIWATT. Pomocí umělé inteligence ji aplikace pustí tam, kde je zrovna potřeba a šetří tak vaše finance i přírodu. Nezávislost na fosilních palivech je budoucnost udržitelného životního stylu.

Vánek v ulicích je zdrojem svěžesti i ochlazení. Jinde pak také elektrické energie proudící z větrných mlýnů.

Nepotřebujeme těžit primární surovinu tam, kde umíme proměnit odpad v nový zdroj. Recyklovat můžeme suť, plasty, textil, ale také vodu!

8 zásad Envilope

 1. Klimatická odolnost a šetrnost:

  Vyvíjíme řešení pro stavbu budov, které jsou odolné vůči klimatickým změnám a jsou šetrné k životnímu prostředí.

 2. Odpovědnost k životnímu prostředí:

  Preferujeme dodavatele, kteří jsou maximálně odpovědní vůči životnímu prostředí.
  Vybíráme ověřené a ekologicky šetrné řešení.

 3. Lokální a kontinentální dodavatelé:

  Zaměřujeme se na dodavatele kontinentální úrovně, a to především na ty české. Minimalizujeme tak dopad na životní prostředí spojený s dopravou.

 4. Recyklace:

  Aktivně vyhledáváme spolupráce s dodavateli, kteří uplatňují principy oběhového hospodářství.
  Podporujeme recyklaci a znovupoužití materiálů.

 5. Minimální zatížení životního prostředí:

  Staráme se o to, aby provoz a chod firmy minimálně dopadal na životní prostředí.

 6. Podpora klientů:

  Podporu poskytujeme našim partnerům již od fáze plánování a pomáháme jim vybrat optimální finální koncept. Zohledňujeme v něm dopad na vnější prostředí a potenciál pasivních úspor.

 7. Transparentnost a plánování:

  Zajistíme, aby investoři předem znali dopad objektu na vnější prostředí a současně rozpoznali potenciál pasivních úspor.

 8. Spolupráce a komunikace:

  S dodavateli a partnery udržujeme otevřenou komunikaci, abychom dosahovali společných cílů.