Více o 3D tištěném domě

Příroda je dokonalá technologie.

V sounáležitostech stavby a životního prostředí vyhledáváme funkční technická řešení, která dále distribuujeme na český stavební trh. Prioritou výběru materiálů a systémů Envilope jsou jejich technické vlastnosti, ekologická udržitelnost i vhodnost pro místní klimatické podmínky. Stavebník dostává do rukou kompletní produkt, u kterého je samozřejmostí plán instalace a navazující údržby.

Máme řešení pro všechny

Envilope
Urban
System

Envilope
Vertical
System

Envilope
podpora

Zkoumáme a vyvíjíme
produkty oběhového hospodářství
ve spolupráci s FAST VUT.

Více o revoluční desce Enviboard

Jsme odpovědní
k životnímu prostředí.

Společnost Envilope si zakladá na produkci odpovědných a systémově ověřených řešeních.

Zásady Envilope

Řešení pro stavby
nové generace

Získejte přístup k virtuálnímu vzdělávání, do datové knihovny a vzdálenou technickou podporu.

Chci být partnerem