Retenční plocha Urban Mineral

Maximální denní zatížení 10 a více hodin

Nosné minerální skladby Envilope Urban slouží pro vysoce zatížené pojízdné komunikace a odstavné plochy. Tato skladba nezapečetí zastavěnou plochu a zachová schopnost dotčeného území vsakovat dešťovou vodu do podzemí.

 • Exponovaná parkoviště u nákupních center
 • Pásy na zelených parkovištích
 • Příjezdové komunikace
 • Prostory pro hasiče a jinou těžkou techniku
 • Skladovací plochy

Technické parametry

Zpevní plochu a současně zachová nezapečetěný propustný povrch. Systém splňuje normy ke zbudování ploch pro požární techniku.

Nosnost až 800 t/m²
Pevnost v tlaku do zátěže nápravy 20 t (DIN 1072)
Odtokový součinitel* C = max. 0,10–0,15
* vše při umělých srážkách dle FLL (15ti minutovém dešti)

Popis skladby

 1. Modul Envilope Urban
  výplň štěrkodrtí
 2. Lóže pro pokládku
  3 cm zhutněného výplňového materiálu
 3. Drenážní vrstva
  20 cm zhutněného drenážního štěrku (0/31,5)
 4. Podloží
  10 až 40 cm štěrku (např. 30/60–40/80)
 5. Geotextílie
 6. Zemní pláň

Další řešení Envilope Urban System

Vyberte si vhodný typ výplně podle požadovaného vzhledu a zátěže. Envilope Urban System bude vždy perfektně propouštět vodu, která se tak dostane do půdy.

Urban
Green

Nosné zelené skladby Envilope Urban slouží jako pojízdné komunikace i odstavné plochy. Tato vegetační skladba má vysokou schopnost vsakovat dešťovou vodu do podzemí a současně, vlivem fotosyntézy stabilizuje lokální mikroklima.

 • Max. denní zatížení 4 hodiny
Více informací

Urban
Microgreen

Nosné částečně zelené skladby Envilope Urban slouží pro málo využívané pojízdné komunikace i odstavné plochy s požadavkem na minimální údržbu. Skladba Microgreen má vysokou schopnost vsakovat dešťovou vodu do podzemí a současně, vlivem fotosyntézy přispívá i ke stabilizaci lokálního mikroklimatu.

 • Max. denní zatížení 8 hodin
Více informací

Potřebujete poradit?
Nechte nám na sebe e-mail
a my se Vám ozveme.