Služby atelieru Envilope

  • Výpočet zatížení a retenčních schopností navržených skladeb.
  • Navrhování individuálních vegetačních skladeb pro specifické konstrukce.
  • Datové modelování vlivu stavby na okolí pomocí GREENPASS.
  • Studie biosolárních střech.
  • Návrh FVE pro staticky komplikovaně zatížitelné střechy.
  • Instalace a návrh nabíjecí infrastruktury s dynamickým řízením WATTEE.

Společnost Envilope je průkopník v propojení stavební fyziky s botanikou, vytváří harmonická zelená střešní řešení, která zadržují dešťovou vodu a podporují růst vegetace.

Inovace ale sahají ještě dále. Envilope kombinuje zelené střechy s fotovoltaickými panely, vytváří samostatná fotovoltaická řešení pro staticky náročné střechy a navrhuje nabíjecí infrastrukturu s dynamickým řízením WATTEE pro elektromobilitu.

Jako objevitelé nových technologií a ochránci přírody usiluje o harmonii mezi stavitelstvím, udržitelností a přírodou.