Envilope má řešení
pro soukromé domy

Komfortní bydlení v rodinném domě nemusí nutně znamenat vysoké náklady na energie. Stejně tak Společenství vlastníků jednotek (SVJ) může na elektřině ve svém domě výrazně ušetřit.

Fotovoltaická elektrárna v kombinaci s aplikací WATTEE umí efektivně řídit tok vyrobené elektřiny, má funkci vzdáleného odečtu a přesně se podle ní dá rozúčtovávat odebraná energie. Pro soukromé velké i malé domy je velmi transparentním a udržitelným řešením výroby elektřiny.

V ČR již platí první novela energetického zákona LEX OZE, která upravuje témata o výstavbě obnovitelných zdrojů energie. Další se bude věnovat pojmům jako komunitní energetika, energetická společenství atd.

Dostanete od nás bezpečné a dlouhodobé řešení, které vám zajistí klidnou mysl na mnoho let dopředu.

  • Specifické požadavky nás nezastaví. Vytvoříme plán na míru jakéhokoliv domu
  • Nesnižujte ze svých nároků, snižte pouze náklady na ně
  • Každý domov je jedinečný. Poskytujeme individuální přístup a konzultace i po dokončení realizace
  • S žádostmi o čerpání dotací vám rádi pomůžeme
  • Vždy tvoříme projektovou dokumentaci

Případové studie

Energetická soběstačnost rodinného domu v Novém Malíně

Energetická soběstačnost rodinného domu v Novém Malíně

Rodinný dům v Novém Malíně je jedním z nejkomplexnějších projektů na kterých tým Envilope spolupracoval.

V projektu jsme se zaměřili na několik klíčových cílů: Dosažení energetické nezávislosti, efektivizaci ohřevu vody, přípravu na budoucí využívání elektromobilů a snahu získat dotace z programu Nová zelená úsporám.

Zjistit více
Krok k energetické nezávislosti: rodinný dům optimalizovaný fotovoltaikou a WATTEE systémem

Krok k energetické nezávislosti: rodinný dům optimalizovaný fotovoltaikou a WATTEE systémem

Majitel kompletně zrekonstruovaného rodinného domu, připraveného pro montáž fotovoltaických panelů, poptával na první pohled jednoduché řešení.

Fotovoltaické panely, které vyrobí elektřinu na pokrytí energetických potřeb celého domu – včetně tepelného čerpadla, sauny, klimatizace a dobíjecí stanice pro elektromobil. Klient chtěl mít také přehled o spotřebě, o tom kolik se vyrobí v jaké části dne atd.

Zjistit více

ENVIBOOK

Stáhněte si Envibook.
Soubor komplexních řešení biosolárních střech, fotovoltaických elektráren, zelených střech i komunitní energetiky.

Envibook

Nejčastější dotazy

U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů, je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4–12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy. Polointenzivní skladba (12–30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu >30 cm označujeme jako intenzivní střechu. Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace a již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.

Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)

Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

Správně navržená extenzivní střecha zálivku nevyžaduje. Přesněji, umělá zálivka je u stabilizované vegetace nežádoucí.

Bohužel u fasád zatím neexistuje plnohodnotné extenzivní řešení, které by nevyžadovalo žádnou zálivku. Během letních veder je nutná zálivka alespoň 1x během čtrnácti dnů.

Zelené stěny v interiéru můžou mít automatické i manuální zalévání. Automat čerpá ze zásobníku, kdežto při manuální zálivce je konstrukčně ošetřen kaskádový rozvod vody z horních do spodních řad.

Ne. Zelená střecha se mění stejně jako rostliny v přírodě. Například v obdobích sucha některé suchomilné rostliny zcela promění svoji barvu do oranžova až červena a po příchodu dešťů se opět zabarví do sytě zeleného odstínu. Odborníci v oboru kombinují na biodiverzních střechách druhy rostlin tak, aby se vzájemně barevně doplňovaly a střecha plnila svoji estetickou funkci v průběhu celého roku co nejlépe.

U každé z variant naleznete hodnotu maximálního zatížení i například doporučenou maximální dobu stání vozidla. Obecně je nosnost velmi podobná pro všechny typy. Čím je plocha zelenější, tím více času potřebuje během dne pro svou regeneraci.
K tomu používáme aplikaci WATTEE, která řídí spotřebu a výrobu elektřiny. Díky nákupu na spotovém trhu dokáže WATTEE maximalizovat zisk z výroby fotovoltaické elektrárny. Vyrobenou elektřinu v průběhu dne vhodně prodává a nakupuje, spotřebu budovy přesouvá do časových slotů, kdy je to finančně nejvýhodnější.
Instalace fotovoltaické elektrárny a zelené střechy je určitě vhodná vzhledem k tomu, že zelená střecha zabraňuje přehřívání střechy a tím pozitivně obviňuje výkon FV panelů, které by na standardní střeše mohly mít při přehřátí menší účinnost.

Napište nám, s čím potřebujete poradit

Raději telefonujete? Ozvěte se nám na +420 727 800 727.
Některé věci pro návrh řešení budeme nejspíš potřebovat do e-mailu, ale alespoň vás navedeme.