Envilope
má řešení pro firmy

Stavební firmy, developeři, ale i firmy, které vlastní velké kancelářské budovy jsou podle nás klíčovými hráči v transformaci na udržitelnou, inovativní a efektivní budoucnost. Proto pokud jste jedním z nich, nabízíme vám nejen produkty a řešení, ale také komplexní podporu na každém kroku vašeho projektu.

Integrujte udržitelná řešení do svých projektů, přispívejte ke zlepšení životního prostředí a staňte se odpovědnými lídry a inovátory.

Biosolární střechy kombinují fotovoltaiku a zelené střechy. Umožňují obyvatelům snížit energetickou spotřebu budovy, generovat vlastní elektrickou energii a zároveň přispívat k biodiverzitě a zlepšování klimatu ve městě.

Fotovoltaické panely v kombinaci s dobíjecími stanicemi elektromobilů WallBox a softwarem WATTEE jsou pak nejoptimálnějším řešením pro energetickou nezávislost moderních budov. WATTEE řídí tok vyrobené elektřiny na základě umělé inteligence a výroba je tak maximálně efektivní.

  • Ke každému návrhu tvoříme projektovou dokumentaci
  • Software wattee na základě ai efektivně řídí tok vyrobené energie
  • Investice do našich řešení dává smysl – poskytujeme podporu projektu od začátku do konce
  • Vysvětlíme principy fungování i výhody, které z řešení plynou pro vás i pro vaše klienty
  • Investor vždy zná dopad objektu na vnější prostředí a potenciál pasivních úspor

Případové studie

Infrastruktura nabíjecích WallBoxů v podzemních garážích i se softwarem na vzdálené řízení toku energie

Infrastruktura nabíjecích WallBoxů v podzemních garážích i se softwarem na vzdálené řízení toku energie

Developer projektu “Byty na návsi” se v průběhu stavby rozhodl následovat trend elektromobility a ke 42 podzemním parkovacím stáním vybudovat nabíjecí moduly. V projektu ale nebyl zahrnutý ani počet, ani umístění nabíjecích bodů.

Klient se přesto rozhodl pro infrastrukturu v celé garáži i možnost řídit spotřebovanou energii.

Zjistit více
Bytový dům na Smíchově: inovace energetiky s ohledem na historii budovy a komfort nájemníků

Bytový dům na Smíchově: inovace energetiky s ohledem na historii budovy a komfort nájemníků

Na Štefánikově ulici v historickém centru Prahy se nachází smíšený komplex, který je domovem různorodé skupiny nájemníků.

Cílem majitele tohoto objektu bylo zjednodušit proces účtování energií mezi všemi rezidenčními, komerčními i nebytovými jednotkami v budově. Implementací FVE a integrací do systému WATTEE jsme vyřešili i mnoho dalších požadavků.

Zjistit více

ENVIBOOK

Stáhněte si Envibook.
Soubor komplexních řešení biosolárních střech, fotovoltaických elektráren, zelených střech i komunitní energetiky.

Envibook

Nejčastější dotazy

U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů, je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4–12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy. Polointenzivní skladba (12–30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu >30 cm označujeme jako intenzivní střechu. Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace a již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.

Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)

Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

Správně navržená extenzivní střecha zálivku nevyžaduje. Přesněji, umělá zálivka je u stabilizované vegetace nežádoucí.

Bohužel u fasád zatím neexistuje plnohodnotné extenzivní řešení, které by nevyžadovalo žádnou zálivku. Během letních veder je nutná zálivka alespoň 1x během čtrnácti dnů.

Zelené stěny v interiéru můžou mít automatické i manuální zalévání. Automat čerpá ze zásobníku, kdežto při manuální zálivce je konstrukčně ošetřen kaskádový rozvod vody z horních do spodních řad.

Ne. Zelená střecha se mění stejně jako rostliny v přírodě. Například v obdobích sucha některé suchomilné rostliny zcela promění svoji barvu do oranžova až červena a po příchodu dešťů se opět zabarví do sytě zeleného odstínu. Odborníci v oboru kombinují na biodiverzních střechách druhy rostlin tak, aby se vzájemně barevně doplňovaly a střecha plnila svoji estetickou funkci v průběhu celého roku co nejlépe.

U každé z variant naleznete hodnotu maximálního zatížení i například doporučenou maximální dobu stání vozidla. Obecně je nosnost velmi podobná pro všechny typy. Čím je plocha zelenější, tím více času potřebuje během dne pro svou regeneraci.
K tomu používáme aplikaci WATTEE, která řídí spotřebu a výrobu elektřiny. Díky nákupu na spotovém trhu dokáže WATTEE maximalizovat zisk z výroby fotovoltaické elektrárny. Vyrobenou elektřinu v průběhu dne vhodně prodává a nakupuje, spotřebu budovy přesouvá do časových slotů, kdy je to finančně nejvýhodnější.
Instalace fotovoltaické elektrárny a zelené střechy je určitě vhodná vzhledem k tomu, že zelená střecha zabraňuje přehřívání střechy a tím pozitivně obviňuje výkon FV panelů, které by na standardní střeše mohly mít při přehřátí menší účinnost.

Napište nám, s čím potřebujete poradit

Raději telefonujete? Ozvěte se nám na +420 727 800 727.
Některé věci pro návrh řešení budeme nejspíš potřebovat do e-mailu, ale alespoň vás navedeme.