Podpora

S čím vám Envilope může pomoci?

  • projekční práce
  • proškolení realizačního týmu
  • vyřízení dotace
  • expertní služby v oblasti stavební fyziky
  • 360° a letecké snímky
  • hodnocení dopadu budovy na vnější okolí
  • certifikace Greenpass
  • realizace vegetační konstrukce
  • kondiční prohlídky a údržba vegetace

Envilope sdružuje řešení, která jsou vyvíjena s cílem stavět klimaticky odolné a šetrné budovy nové generace. Při výběru ověřených řešení vyhledáváme a preferujeme dodavatele produktů, které jsou maximální mírou odpovědné k životnímu prostředí. V praxi to znamená, že se věnujeme výzkumu a vývoji vlastních produktů oběhového hospodářství, vyhledáváme především české dodavatele a sami se svým provozem snažíme o co nejmenší zátěž životnímu prostředí.

Svým obchodním partnerům zajišťujeme podporu, jenž jim již ve fázi plánování může pomoci zvolit optimální koncept, kde investor předem zná dopad objektu na vnější prostředí a současně potenciál pasivních úspor.

Stavební inženýři společnosti Evilope, s.r.o. se stanou vašimi partnery při řešení komplikovaných technických detailů i přípravě prováděcí dokumentace.

Můžeme i vám pomoct s vegetačními konstrukcemi nebo zadržováním deštové vody? Kontaktujte nás se svým dotazem.

Odborné školení

Účastník odborného školení získá certifikát a bude zařazen do veřejného seznamu odborných dodavatelů na stránkách Rady pro zelené střechy.Více o školení a volných termínech.

Dokumenty ke stažení

Připravili jsme pro vás konstrukční detaily, které usnadní projekční práci se systémy Envilope.Stáhnout dokumenty

9 nejčastějších otázek

U stávajících staveb je to nevyhovující nebo havarijní stav střešní konstrukce. V těchto případech je nutné nejprve přistoupit k rekonstrukci. Další překážkou mohou být majetkové nebo nájemní vztahy. V případech, kdy má nemovitost více majitelů je k realizaci záměru nezbytně nutná dohoda.

Zelenou střechu můžete realizovat jako vegetačně chudou (např. jen z rozchodníků) nebo biodiverzní (vícedruhovou). Podrobněji dle výšky substrátu a skladby střechy je dělíme na extenzivní, semiintenzivní, nebo intenzivní.

Hlavní rozdíl ve funkci je retenční schopnost. Základní extenzivní střecha pojme přibližně 50 % průměrného ročního úhrnu srážek a intenzivní střecha je schopná vsáknout až 98 % celkového množství dešťových srážek. Mocnost substrátu také zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci konstrukce. Při návrhu skladby střechy jsou nutné brát v úvahu nároky na výživu vybraných druhů rostlin. Správně navržená zelená extenzivní/semiintenzivní plocha by měla vystačit z vlastních zásob dešťové vody. Svoji roli hraje i estetika, proto je oblíbeným trendem biodiverzní varianta.

V extrémních podmínkách z pohledu expozice, povětrnosti, živin a vláhy nejlépe vychází střecha extenzivní. Ta se vrstvou substrátu pohybuje v rozmezí 4 – 12 cm. Rostlinnými druhy vhodnými pro extenzivní střechy jsou rozchodníky, některé suchomilné trávy, bylinky, netřesky a mechy. Polo-intenzivní skladba (12 – 30 cm substrátu) s trvalkovou vegetací a keři již potřebuje vláhu a péči. Vrstvu substrátu > 30 cm řadíme jako intenzivní střechu.Ta dovoluje výsadbu téměř libovolné vegetace již vyžaduje umělou závlahu a stálou péči.

Ano, podmínkou je však žádný nebo mírný sklon, dobrý konstrukční stav a statická připravenost. Máte-li dnes střechu pochozí nebo s kačírkem, pak je i bez dalších investic napůl vyhráno. :-)

Výsadbu zeleně nebo pokládku předpěstovaného koberce je vhodné provádět v jarním nebo podzimním období. Teplota vzduchu ve dne by měla být vyšší než 12 °C. Při výsadbě v letním období je podmínkou každodenní zálivka v ranních nebo večerních hodinách a to po dobu zakořenění vegetace do vrstvy substrátu.

Správně navržená extenzivní střecha zálivku nevyžaduje. Přesněji, umělá zálivka je u stabilizované vegetace nežádoucí.

Ne. Zelená střecha se mění stejně jako rostliny v přírodě. Například v obdobích sucha některé suchomilné rostliny zcela promění svoji barvu do oranžova až červena a po příchodu dešťů se opět zabarví do sytě zeleného odstínu. Odborníci v oboru kombinují na biodiverzních střechách druhy rostlin tak, aby se vzájemně barevně doplňovaly a střecha plnila svoji estetickou funkci v průběhu celého roku co nejlépe.

Bohužel u fasád zatím neexistuje plnohodnotné extenzivní řešení, které by nevyžadovalo žádnou zálivku. Během letních veder je nutná zálivka alespoň 1x během čtrnácti dnů.

Možné jsou varianty automatického i manuálního zalévání. Automat čerpá ze zásobníku, kdežto při manuální zálivce je konstrukčně ošetřen kaskádový rozvod vody z horních do spodních řad.

U každé z variant naleznete hodnotu maximálního zatížení i například doporučenou maximální dobu stání vozidla. Obecně je nosnost velmi podobná pro všechny typy. Čím je plocha zelenější, tím více času potřebuje během dne pro svou regeneraci.

Máte-li nějaký dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní formulář