Envilope partnerem URBIS smart city fair

Envilope partnerem URBIS smart city fair

Chytrá města jsou zelená. Proč? Mají vysokou úroveň kvality životního prostředí. Těží z benefitů environmentálních aktiv, efektivně využívají přírodní zdroje a přizpůsobují se změnám klimatu. Společnost Envilope s.r.o. byla přizvána k účasti na mezinárodním veletrhu pro smart city, aby zde ukázala praktické příklady vegetačních konstrukcí.

„Pozváni jsme přijali navzdory omezujícím podmínkám, které způsobila pandemie. Věříme, že účast návštěvníků bude projevem nejvyššího zájmu v otázce zdraví a kvality života občanů města. Společně můžeme kromě přenosu virů aktivně přecházet i dopadům průmyslu, stavebnictví a dopravy na kvalitu životního prostředí. Srdečně vás zveme na přednášky i workshopy, kterým se na této akci budeme věnovat.”
Tereza Sigmundová, Brand manager Envilope s.r.o.

Přímo v hlavním sále veletrhu URBIS společnost Envilope prezentovala ukázky skladeb zelených střech, vsakovacích povrchů i zelených fasád. Děkujeme vám všem, kteří jste si nenechali ujít setkání zástupců veřejné správy a odborníků z oblasti moderních technologií, čisté mobility, zdraví obyvatel a dalších horkých témat. Podrobnosti o veletrhu najdete na stránkách www.smartcityfair.cz.

Články v kategorii Aktuality

Zásady

Envilope sdružuje řešení, která jsou vyvíjena s cílem stavět klimaticky odolné a šetrné budovy nové generace...

Přečíst článek

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou.

Přečíst článek

Partneři

Staňte se součástí komunity informovaných stavitelů v oblasti odpovědného stavitelství. Silné personální zázemí společnosti Evilope, s.r.o. se stane vašimi partnery při řešení komplikovaných technických detailů i přípravě prováděcí dokumentace.

Přečíst článek

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek

Developeři volají po nabíjecí infrastruktuře parkovacích míst administrativních budov. Envilope odpovídá…