Developeři volají po nabíjecí infrastruktuře parkovacích míst administrativních budov. Envilope odpovídá…

Developeři volají po nabíjecí infrastruktuře parkovacích míst administrativních budov. Envilope odpovídá…

Rostoucí zájem o elektromobilitu ve velkých i středně velkých firmách je daný především ESG, které určuje pravidla, jak mají firmy udržitelně fungovat. A to v rámci Environmental, Social a Governance. Firmy tak vnímají elektromobilitu jako plnění ekologických kritérií a požadují nabíjecí body někdy až pro třetinu svých běžných parkovacích míst.

Poptávku po parkovacích místech s nabíjecími stanicemi pro elektromobily projevují firmy, které již mají v budovách pronajaté kanceláře, ale především noví nájemníci, kteří teprve vybírají místo pro své působení. Vlastníci budov by na tuto poptávku měli reagovat. Přehlížení těchto potřeb je může rychle vyřadit z výběru.

Infrastruktura nabíjení bude podstatnou součástí developerských projektů

Podle evropské legislativy, která počítá s nárůstem počtu elektromobilů, by měla být do roku 2025 v hromadných garážích na každých 20 parkovacích míst 1 nabíječka na elektroauto.

Pro developery to znamená hromadné zahrnování nabíjecích infrastruktur do projektů. Zkušené firmy, které na trhu působí již několik let jim v tomto ušetří mnoho práce.

V Envilope se rozvoji elektromobility věnujeme již 5 let, řešíme náročnější realizace s větším počtem nabíjecích stanic i realizace nabíjecí infrastruktury v již postavených kancelářských budovách.

Od nabíjecích wallboxů přes software energetického řízení až po biosolární střechu

Pokryjeme veškerou projekční činnost a zpracujeme studie pro developerské firmy i jednotlivce. Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci, připravíme infrastrukturu, elektroinstalaci, natažení kabeláže, montáž nabíjecích stanic a napojení nabíjecích bodů na software WATTEE.

Software a aplikace WATTEE řídí energetický tok nabíjecích stanic a umožňuje rozúčtování spotřebované elektřiny podle jednotlivých uživatelů. Velmi to zjednodušuje fakturaci a správce budovy má jasný přehled o množství spotřebované energie každého jednoho nájemníka.

Bezpečnostní pravidla pro parkování v podzemních garážích

Parkování elektromobilů v podzemních garážích má navíc dostat jasná pravidla. Pracovní skupina, kterou tvoří hasiči, Asociace developerů, Elektromobilní platforma, zástupci energetiků, stavaři a ministerstva průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj navrhla novou vyhlášku, která by měla začít platit na konci tohoto roku.

Mluví se v ní především o rychlé detekci požáru, která upozorní zároveň ostrahu garáže i hasiče. O nutnosti instalace systémů hašení, které mají zabránit rozšíření požáru do dalších prostor garáže, o zařízeních pro odvod kouře a tepla atd.

Parkovací místa pro elektromobily v každé nové garáži jsou hudbou velmi blízké budoucnosti.

Je vaše firma udržitelná? Známe odpověď na to, jak toho dosáhnout

Kombinací nabíjecích bodů pro elektromobily napojenými na vlastní fotovoltaické panely a aplikaci WATTEE. Úplně nejlepší variantou jsou fotovoltaické panely na zelené střeše. Rostliny zvyšují účinnost fotovoltaických panelů a mají nespočet dalších pozitiv pro životní prostředí především ve velkých městech. Toto všechno v Envilope navrhneme a zrealizujeme.

Články v kategorii Aktuality

Zásady

Envilope sdružuje řešení, která jsou vyvíjena s cílem stavět klimaticky odolné a šetrné budovy nové generace...

Přečíst článek

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou.

Přečíst článek

Partneři

Staňte se součástí komunity informovaných stavitelů v oblasti odpovědného stavitelství. Silné personální zázemí společnosti Evilope, s.r.o. se stane vašimi partnery při řešení komplikovaných technických detailů i přípravě prováděcí dokumentace.

Přečíst článek

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek