Odborné školení

Odborné školení

Certifikovaný dodavatel zelených střech

Odborný garant: Rada pro zelené střechy, z.s.
Rozsah: 8 hodin
Cena: 4 900,–/účastník (max. kapacita 5 osob)

Absolvent odborného školení si během teoretické části osvojí znalost:

  • základů navrhování zelených střech
  • metod posuzování stavební připravenosti (ověření stavu hydroizolace a posuzování statických vlastností stavby)
  • vlastností materiálů pro zelené střechy
  • motivačních programů a dotací na zelené střechy v ČR
  • údržby a udržitelnosti vegetace

Během praktické části instalace zelené střechy si účastníci vyzkouší práci s jednotlivými materiály a budou seznámeni s jejich charakteristikami.

Zajištěno je účastníkům i drobné občerstvení.

Bonusovým bodem je obecné seznámení účastníka se systémy vegetačních fasád a retenčními povrchy uznatelnými v programech Státního fondu životního prostředí.

Účastník odborného školení získá certifikát, bude zařazen do veřejného seznamu odborných dodavatelů na stránkách Rady pro zelené střechy.
Školitelé:

Ing. Petr Selník
Předseda Rady pro zelené střechy

Jaroslav Černý
CEO, Envilope s.r.o.

Články v kategorii Aktuality

Envilope. Partner odpovědných stavitelů.

Společnost s původním názvem Smart Roof Solution, s.r.o. byla založena za účelem odborných instalací vegetačních souvrství na střechy stavebních objektů. Ozeleňování zastavěných území, stejně jako retence vody je v dnešní době klíčová aktivita v boji se suchem a klimatickou změnou.

Přečíst článek

Povídání o zelených střechách v Česku

Jaké je sledovat proměnu omšelé mrtvé plochy střechy v zelenou zahrádku? Jsme na cestě, kdy se standardem každé ploché střechy stane zelená? Na tyto a podobné otázky odpovídá Jaroslav Všetička z Envilope. Shlédněte záznam z moderované debaty věnované zeleným střechám.

Přečíst článek